Splošni pogoji

REZERVACIJA AVTODOMA

Rezervacija za najem avtodoma se opravi na podlagi predhodnega dogovora med najemnikom in najemodajalcem glede tipa avtodoma, termina, destinacije in cene za najem avtodoma.

Ob sklenitvi rezervacije za najem avtodoma:

  • mora biti najemnik star najmanj 25 let in imeti 4 leta veljavno vozniško dovoljenje »B« kategorije, 
  • nekaznovan,
  • redno zaposlen,
  • je izkušen voznik in se zaveže, da bo z avtodomom ravnal kot dober gospodar.

S podpisom rezervacije potrjuje najemnik, da je navedel točne podatke in predložil svoje veljavne dokumente. Ob potrditvi oziroma sklenitvi rezervacije avtodoma mora predložiti najemnik naslednje dokumente:

  • veljavni osebni dokument s sliko,
  • veljavno vozniško dovoljenje »B« kategorije,

 

  PLAČILNI ROKI ZA PLAČILO NAJEMA AVTODOMA

Plačilo celotnega zneska najema avtodoma skladno z izdanim predračunom poravna najemnik najkasneje 15 pred dni odhodom- začetek najema v visoki sezoni. V nizki in srednji sezoni mora najemnik poravnati znesek v celoti najmanj 8 dni pred začetkom najema. V primeru, da najemnik ne spoštuje teh plačilnih rokov, se šteje rezervacija najema avtodoma za odpovedano in najemodajalec lahko zadrži akontacijo rezervacije brez odškodnine in je ni dolžan povrniti.

 

PLAČILO AVTODOMA

Cena za najem avtodoma je definirana v ceniku podjetja EURO KRAS KARAVAN COMMERCE d.o.o. Sežana.

 

a. VARŠČINA

Pred prevzemom vozila /min.5 delovnih dni/ je potrebno plačati  varščino na TRR podjetja v višini 1.200,00 €, ki se ob vračilu nepoškodovanega,  čistega vozila ter brezhibnega delovanja vseh naprav, notranje opreme in inventarja vrne v celotnem znesku stranki na njej TRR v 3 delovnih dneh.

V nasprotnem primeru je varščina namenjena:

- nadomestilu 1% odbitne franšize oziroma 1.200,00 € od nove nabavne vrednosti pri kasko  zavarovanju v primeru škode na avtodomu nastale med najemom, nesreče, kraje ali odtujitve avtodoma

- izgube bonusa in premijskega razreda pri zavarovalnici

- manjkajoča ali poškodovana oprema in inventar avtodoma

- manjše škode na vozilu/v notranjosti in zunanjosti/

-zamolčanje stranke lastniku vozila  za morebitne poškodbe vozila, majše karambole,...

- poškodbe, ki niso vključene v paket kasko zavarovanja /poškodbe ogledal, stekel, luči, odbijačev, zunanjih lestev in  drugih izpostavljenih delov avtodoma, poškodb na       avtodomu nastalih na parkiriščih, od vejevja in podobnih površinah/.

- v primeru, da je vozilo vrnjeno neočiščeno se dodatno zaračuna:

  • za  izpraznitev  rezervoarja odpadne vode:   40,00 €
  • čiščenje sanitarij in kopalnice /vsako/ 100,00 €
  • posebej praznenje WC kasete: 100,00 €

Ti stroški se zaračunajo v celoti tudi v primeru slabo oziroma delno očiščenega avtodoma oziroma delov avtodoma.

 

PREPOVEDANA UPORABA AVTODOMA

Najemnik vozila ne sme uporabljati za:

-udeležbo na motorističnih, F1 in podobnih dirkah

-za testno vozilo

-za vožnjo po neurejenih in makadamskih cestah, ki bi nadpovprečno obremenjevale podvozje, pnevmatike in ostale vitalne dele vozila

- za prevoz nevarnih, eksplozivnih, hitro gorljivih, strupenih ali drugače nevarnih snovi

- za nadaljnje sklepanje najemov vozila

- za vožnjo po vojnih in drugih ogroženih območjih

Voznik vozila se zavezuje, da v času najema med vožnjo ne bo užival alkoholnih pijač oziroma ne bo vozil pod vplivom alkoholnih, nevarnih ali drugih prepovedanih substanc n/zdravila, droge/, ki bi lahko kakorkoli vplivale na njegove  psihomotorične sposobnosti. V nasprotnem primeru Zavarovalnica ne prizna kasko zavarovanja in jih voznik-najemojemalec krije na lastne stroške.

Dodatni stroški, ki jih plača najemnik ob najemu so 130,00 €, ki vključujejo:

-priprava dokumentacije za najem avtodoma, priprava in izdaja avtodoma, kemikalije za WC, WC papir, plinska jeklenka, razlaga uporabe in delovanje avtodoma.

Izpis pogojev je priložen primopredajni dokumentaciji ob prevzemu avtodoma ob začetku najema.

 

Pogoji za najem avtodoma pri podjetju Euro Kras Karavan Commerce d.o.o. veljajo od 01.06.2023 dalje.

Vse morebitne nejasnosti bomo poskusili reševati z dogovorom v zadovoljstvo obeh strank, v nasprotnem primeru je za vse morebitne spore pristojno Sodišče v Kopru.

 

Sežana, 01.06.2023                                                                                                                                              Euro Kras Karavan Commerce d.o.o.